Kapituła nagrody Koziołek gościła w starostwie

Jak co roku w kwietniu w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim gościła kapituła nagrody „Koziołek” w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Podczas spotkania pracownicy starostwa, przedstawiciele policji, szkół i jednostek powiatowych przedstawili gościom działania, jakie dane instytucje podejmowały w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu. Spotkanie otworzył wicestarosta Eligiusz Mich.

Idea nagrody zrodziła się w 2000 roku. Głównym celem programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” jest promocja powiatów i wspieranie aktywności obywateli zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa publicznego. Kandydatem do nagrody może być każdy powiat z województwa świętokrzyskiego, którego działania wybiegają poza zwykłe obowiązki poprawy bezpieczeństwa.