Jubileuszowa konferencja dydaktyczna dla nauczycieli, pedagogów i rodziców wychowanków w Bursie Szkolnej

Kontynuując tradycję w Bursie Szkolnej, już po raz dziesiąty zorganizowana została przez Dyrektora mgr inż. Ryszarda Stefankiewicza konferencja dydaktyczna dla nauczycieli, pedagogów i rodziców wychowanków. Spotkanie odbyło się 22 kwietnia. W tym roku poruszany temat dotyczył „Działań antydyskryminacyjnych w placówce oświatowej”. Konferencję prowadziły specjalistki ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, konsultantki – Krystyna Łuczkiewicz  i Marzanna Kostecka-Biskupska.

W spotkaniu wziął udział zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym, Antoni Maciejko,  nauczyciele i pedagodzy szkół ostrowieckich oraz rodzice wychowanków.

Dyrektor Bursy Szkolnej, witając w imieniu swoim i Grona  Pedagogicznego wszystkich uczestników konferencji zaznaczył, że nadrzędnym celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na problemy, z jakimi spotykają się środowiska rodzinne, jak i szkoły oraz placówki oświatowe. Podkreślił wagę współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w wychowanie młodzieży w kwestii rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.

Konferencja przebiegała dwuetapowo. W części edukacyjnej zaproszeni specjaliści zapoznali zebranych z tematem, natomiast w drugiej części odbyły się indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami. Specjalistki ze ŚCDN w Kielcach przybliżyły główne cele w obszarze działań antydyskryminacyjnych, wyjaśniły pojęcie dyskryminacji oraz przybliżyły bardzo różne formy, jakie może przyjmować dyskryminacja. Dodatkowy atut spotkania stanowiły zajęcia warsztatowe dla uczestników.

Z okazji konferencji ukazało się specjalne wydanie gazetki młodzieżowej „Bursuś” oraz opracowano ulotki tematyczne. Materiały zawierały kwintesencję treści poruszanych podczas konferencji dotyczących działań antydyskryminacyjnych i obowiązujących zasad postępowania.

Przedstawiono wypracowane w bieżącym roku szkolnym „Procedury postępowania w Bursie w sytuacji pojawienia się zjawiska dyskryminacji” oraz sposoby realizacji – prowadzone działania prewencyjne w bursie.

Warto podkreślić, że w bursie konferencje z rodzicami organizowane są dwa razy w roku. Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, na którym dyrektor przedstawia organizację pracy placówki w danym roku, w oparciu o doświadczenia  i wyniki badań z ubiegłego roku szkolnego – prowadzonych w placówce. Drugie spotkanie zawsze ma charakter edukacyjny. Dotychczas odbyły się następujące konferencje z udziałem rodziców.

Spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów w dziedzinie wychowania młodzieży pozwalają na fachowe wsparcie merytoryczne rodziców, kadry pedagogicznej. Wiadomości uzyskane podczas tego typu konferencji wykorzystywane są w codziennej pracy z młodzieżą, co pozwala skutecznie zapobiegać i eliminować przejawy negatywnych zachowań w procesie wychowania młodego pokolenia.

DSCF7745   DSCF7768

DSCF7762   DSCF7755