Jubileusz Koła Pszczelarskiego

Pszczelarze zrzeszeni w Rejonowym Kole Pszczelarskim w Ostrowcu Świętokrzyskim świętowali jubileusz 80-lecia Koła. Podczas trzydniowej imprezy na bałtowskiej, która upłynęła pod znakiem XI edycji Świętokrzyskiego Święta Pszczoły, swoje produkty i nowinki pszczelarskie zaprezentowało 60 wystawców, z kraju i zagranicy.

Podczas oficjalnego otwarcia imprezy, gratulacje na ręce prezesa Koła, Józefa Misiury, złożył starosta Zbigniew Duda.

– Składam Zarządowi i wszystkim członkom Koła gratulacje, wyrazy uznania i szacunku wraz z najlepszymi życzeniami na dalsze lata działalności. Pszczelarstwo to powołanie i misja, którą wypełniać mogą tylko ludzie oddani naturze i z wielką pasją oraz poświęceniem.  Wasza praca to nie tylko piękna, bogata tradycja pszczelarstwa, ale również odpowiedzialność za naturalne środowisko. Dziękujemy za pracę związaną z pszczołami, bartnictwem, która stanowi niezbędny element w przyrodzie warunkujący nie tylko plonowanie i dobre urodzaje roślin, ale i przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi. A te jak dobrze wiemy, służą dla zdrowia . Nie będzie wielkiej przesady jak powiem, że dzięki waszym pszczołom zyskują rolnicy i sadownicy, a w końcu my wszyscy. Pielęgnujcie bogatą tradycję i obyczaje-powiedział starosta Zbigniew Duda.

Gratulacje pszczelarzom złożył również przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Brożyna.