JUBILEUSZ 5-LECIA STOWARZYSZENIA GŁUCHYCH “NAD KAMINNĄ”

W sobotnie przedpołudnie w Centrum Aktywności Obywatelskiej, Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych nad Kamienną świętowało jubileusz swojej działalności. Stowarzyszenie powstało 5 lat temu, a jego głównym celem jest integracja środowiska i wspieranie osób głuchych oraz niedosłyszących z powiatu ostrowieckiego. Obchody uroczyście otworzyli – Wiesław Chamera, prezes Stowarzyszenia i wiceprezes Izabela Malicka. Wśród gości nie zabrakło przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia oraz osób na co dzień wspierających jego członków. Z życzeniami i gratulacjami przybyli – prezydent Polskiej Federacji Głuchych w Warszawie, Marek Kazubski,  członek zarządu powiatu, Agnieszka Rogalińska, prezydent miasta, Jarosław Górczyński, dyrektor PCPR -u, Joanna Pikus, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – grupa OSL, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji – Paulina Wabik, Danuta Ogórek, Dorota Wójcik, Dorota Charemska, a także liczne delegacje stowarzyszeń głuchych.

Nie zabrakło podziękowań kierowanych do przyjaciół Stowarzyszenia za współpracę i pomoc. Uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna podsumowująca 5 -letnią działalność, którą przedstawiła wiceprezes I. Malicka. Ostrowieckie Stowarzyszenie na stałe wpisało się w historię naszego miasta. Realizuje szereg projektów i pomysłów aktywizujących środowisko osób głuchych. Są to okolicznościowe spotkania integracyjne, wycieczki, aktywności fizyczne, ale też pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów osób głuchych i propagowanie nauki języka migowego oraz zwrócenie uwagi na ich trudności w otaczającym je środowisku.

Zwieńczeniem obchodów był jubileuszowy tort oraz toasty.