Jubileusz 15-lecia Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie  pod hasłem „Kalejdoskop wspomnień”. Uczestniczyli w nim absolwenci, obecnie mieszkający wychowankowie, pracownicy, rodzice, emeryci i zaproszeni goście: p.o. naczelnika Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Antoni Maciejko, dyrektorzy szkół, do których uczęszczają wychowankowie bursy oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.

Uroczystość prowadziła pełniąca obowiązki dyrektor Bursy Szkolnej mgr Katarzyna Jedlikowska. W programie artystycznym przygotowanym przez panie Joannę Pietras i Marzenę Baskę wystąpili wychowankowie: Julia Cieślak, Wioleta Walczyk, Paulina Serafin, Dawid Mizerski, Jakub Rej, Sylwester Czesny, Łukasz Woźniak, Dominik Kot, Karolina Natalia Mazur, Olga Serafin, Jan Mazurkiewicz, Piotr Pocheć, Mateusz Rysiak, Bartosz Zwolski, Bartosz Buszkiewicz, Bartłomiej Korcyl, Kamil Święcki. Uzupełnieniem 15-letnich działań Bursy Szkolnej była prezentacja multimedialna, przygotowana pod okiem wychowawców: Anny Harabin, Joanny Pietras i Czesława Firmantego, nad której projekcją czuwał wychowanek Dawid Wosiek. Scenografię zaprojektowaną przez panie Agnieszkę Kopeć i Małgorzatę Walczyk stanowiły przygotowane własnoręcznie przez młodzież dekoracje i okolicznościowy napis, a świeże kwiaty podkreślały niecodzienność uroczystości.
Akcentem wizualnym była jubileuszowa fotokronika oraz ekspozycje prac plastycznych wykonanych przez wychowanków. Dekoracje wykonały: Małgorzata Poziomek, Klaudia Gębusia, Karolina Natalia Mazur, Kinga Krawczyk.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor bursy Ryszard Stefankiewicz, który przez 15 lat kierował placówką.  Życzenia kolejnych jubileuszy płynęły od uczestników spotkania, którzy dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki Bursy Szkolnej. Ekspozycja kronik prowadzonych od 2002 r. inspirowała do wspomnień. Występ zespołu „Alibi”, którego wokalistkami są absolwentki bursy: Aleksandra i Weronika Ciężkie i jubileuszowy tort zwieńczyły oficjalną część spotkania. Każdy z uczestników jubileuszu otrzymał na pamiątkę specjalne wydanie gazetki młodzieżowej „Bursuś” i kubki z logo bursy. Szczególne słowa wdzięczności za imprezę rocznicową dyrektor K. Jedlikowska skierowała do wszystkich pracowników bursy. Przekazała w imieniu organizatorów podziękowania dla sponsorów, gości i lokalnych mediów.

W dalszej części spotkania, już nieformalnego, wspomnieniom nie było końca….. przy bufecie szwedzkim. Wychowankowie Kinga Krawczyk, Wioleta Walczyk, Kamila Czerwonka, Magdalena Derlaga, Marta Pyrzak, Michał Chodakowski, Sebastian Chodakowski upiekli na tę okoliczność ciastka w ramach realizowanej w placówce innowacji pedagogicznej „Bursa pełna smaków II” pod opieką Małgorzaty Przydatek i Agnieszki Kopeć.

6 grudnia odbyła się II część jubileuszowej uroczystości w scenerii świątecznej. Wychowankowie bursy obejrzeli program artystyczny „Kalejdoskop wspomnień” poprzedzony krótką historią bursy, przedstawioną przez p.o. dyrektora
 K. Jedlikowską. Młodzież z uwagą wysłuchała montażu słowno-muzycznego i obejrzała prezentację multimedialną przedstawiającą 15 lat życia placówki.

Kolejną atrakcją spotkania był tort przygotowany przez wychowanków w ramach innowacji pedagogicznej „Bursa pełna smaków”. Wręczono nagrody laureatom konkursów ogłoszonych na okoliczność jubileuszu. W konkursie fotograficzno- plastycznym „Bursa oczami wychowanków” nagrody odebrali Bartłomiej Czyż, Jan Mazurkiewicz, Olga Serafin, Małgorzata Poziomek, Karolina Zając, Wiktorii Madej i Kamil Jaworski, w literackim „Bursa wczoraj, dziś i jutro” – Jakub Rej, Wioleta Walczyk, Łukasz Szymański i Dawid Płatek.

Liczna grupa wychowanków otrzymała podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie jubileuszu 15-lecia bursy. Fundatorem nagród było Stowarzyszenie na rzecz młodzieży Bursy Szkolnej.

Oczekiwaną atrakcją tego wieczoru było przybycie Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich wychowanków upominkami i obiecał, że za rok znów pojawi w Bursie Szkolnej na osiedlu Słonecznym 48.