JÓZEF PIŁSUDSKI NA POMNIKACH W II RZECZYPOSPOLITEJ

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, we współpracy z Muzeum Historii Kielc w Kielcach, zaprasza na wystawę „Józef Piłsudski na pomnikach w II Rzeczypospolitej”. Jest to kolejna już wystawa przygotowana przez ostrowieckie muzeum dla upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Marszałka, który przyszedł na świat 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem.

W dwudziestoleciu międzywojennym Józef Piłsudski był częstym tematem prac podejmowanych przez artystów, jednak z czasem zmieniały się sposób i forma, w jaki go przedstawiano (obeliski, popiersia oraz pomniki pełnopostaciowe i konne). W okresie walk legionowych w wizerunkach Brygadiera uwypuklano wizjonerstwo i melancholię, przed rokiem 1926 „Samotnik z Sulejówka” był przedstawiany jako zatroskany wódz (zamyślony, zgarbiony, ciężko wsparty na szabli). Po przewrocie majowym artyści ukazywali Marszałka jako człowieka cierpiącego i jednocześnie zwycięskiego wodza.

Wystawę uzupełniają wybrane publikacje dotyczące osoby Marszałka, ikonografia poświęcona ostrowieckiemu pomnikowi Józefa Piłsudskiego (wg projektu Jana Ogórkiewicza, odsłoniętemu 13 listopada 1932 r., rozebranemu w 1949 r. pod pretekstem prac modernizujących sieć wodociągów miejskich), oryginalna plakieta z przedwojennego pomnika, wmurowana i odsłonięta po śmierci Marszałka w 1935 r. (obecnie w zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim) oraz fotografie autorstwa Aleksandra Salija z 11 listopada 1993 r. (wykonane podczas uroczystego odsłonięcia zrekonstruowanego pomnika Józefa Piłsudskiego). Wernisaż odbędzie się w niedzielę 3 grudnia br. o godz. 16.00 w Pałacu Wielopolskich (wstęp bezpłatny), wystawa „Józef Piłsudski na pomnikach w II Rzeczypospolitej” będzie eksponowana do 31 stycznia 2018 r.

Marek Wójcicki, kustosz, kurator wystawy