Jest podpis ministra, będzie schetynówka

Jest podpis ministra, będzie schetynówka

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Wśród zadań, które będą realizowane znajduje się zadanie zgłoszone przez Powiat Ostrowiecki.

Przebudowy w ramach tzw. „schetynówek” doczeka się ciąg drogowy odcinków ulic Aleja Jana Pawła II i Leona Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Aleja Jana Pawła II z Leona Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowaniem ulicy Leona Chrzanowskiego z ulicą Polną. Wartość całego zadania to 4 300 000 zł. Ministerstwo finansuje 50 proc. kosztów.

Planowany zakres robót jest znaczący i ma przyczynić się do istotnej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten czynnik, podczas oceny merytorycznej, otrzymał maksymalne 10 punktów.

W ramach inwestycji dokończona ma zostać przebudowa Alei Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Leona Chrzanowskiego. Aleja na tym odcinku będzie posiadała dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Skrzyżowanie z ulicami Chrzanowskiego i 11 Listopada ma być skrzyżowaniem skanalizowanym. Wydzielenie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających ma upłynnić ruch i podnieść bezpieczeństwo.

Ulicą dwupasmową będzie również ulica Chrzanowskiego. Projekt przywiduje również na tym odcinku budowę zatok autobusowych.

Skrzyżowanie z ulicą Polną zaprojektowane zostało wraz z nowoczesną, akomodacyjną sygnalizacją świetlną, która reaguje na natężenie ruchu.

Przebudowany zostanie także wlot ulicy Polnej do skrzyżowania z ulicą Leona Chrzanowskiego wraz z wykonaniem zatok autobusowych, o które wielokrotnie prosili mieszkańcy.

Planowane prace dotyczą całej infrastruktury ulicznej, czyli także chodników.

Całe zadanie będzie zrealizowane do końca sierpnia 2015 roku. Zgodnie z ustawowym harmonogramem, przetarg na roboty zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty w I kwartale tego roku.