Jan Pawliński p.o. Dyrektora ZOZ

Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca br. Jan Pawliński, kierownik ds. kadr Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powołany został na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora szpitala.

Jan Pawliński jest ekonomistą, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych.

W latach 1999-2003 Jan Pawliński pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś w latach 2003-2015 – wiceprezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Jan Pawliński będzie pełnił obowiązki Dyrektora Naczelnego ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim do czasu wyłonienia nowego zarządzającego placówką w drodze konkursu.