Jak uratować ludzkie życie?

SZKOLENIE W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim od kilku lat umożliwia mieszkańcom powiatu udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem prowadzonych działań jest podniesienie poziomu wiedzy oraz nauka umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu.

Decyzją Zarządu Powiatu w ostrowieckim starostwie zorganizowane zostanie kolejne szkolenie skierowane tym razem do wszystkich chętnych mieszkańców naszego powiatu. Grupa licząca 25 osób pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego przejdzie kurs składający się z dwóch godzin wykładów oraz czterech godzin warsztatów w dniach 24-25 kwietnia w godzinach popołudniowych.

Decydują pierwsze minuty

Każdy człowiek może stać się uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia, w wyniku którego zagrożone jest życie ludzkie i niezbędne jest podjęcie w jak najszybszym czasie czynności ratunkowych. Brak odpowiedniej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy często decyduje, że ktoś niepotrzebnie ginie na ulicy czy w domu.

Trwają zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się pod numerem telefonu (41) 247 61 30 lub osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 37, pokój 111 do dnia 20 kwietnia br.