IX edycja konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. uprzejmie informuje, że Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

W ramach konkursu oceniane będą prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe, popularno naukowe i inne nie należące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Termin nadsyłania prac mija 28 lipca 2017 roku.
Regulamin i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowego organizatora www.fdpa.org.pl
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani Paulina Dymińska tel. 695 116 110; 22 864 03 90.