Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa na drogach i dodatkowe zajęcia dla uczniów

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. złożyło trzy wnioski do „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Dwa z nich dotyczą budowy sygnalizacji świetlnej na ulicy Polnej i alei Jana Pawła II, a trzeci organizacji zajęć pozalekcyjnych z udzielania pierwszej pomocy w Zespole Szkół Nr 1. Jeżeli Powiat Ostrowiecki uzyska akceptację i dostanie wnioskowane wsparcie, to jeszcze w tym roku na dwóch przejściach, gdzie często dochodzi do potrąceń pieszych a nawet miał miejsce wypadek śmiertelny. zasadniczo poprawi się bezpieczeństwo pieszych i komfort jazdy kierowców.

Nowatorskie rozwiązanie na alei Jana Pawła II

Starostwo Powiatowe zawnioskowało o 100 tysięcy złotych na budowę  sygnalizacji na przejściu dla pieszych na alei Jana Pawła II, na wysokości bazy MPK. Docelowo w tym miejscu mają stanąć cztery maszty sygnalizacji świetlnej wraz z kamerami monitorującymi, pętlą indukcyjną wzbudzającą zmianę świateł. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome w barwach biało- czerwonej. Ma to być to innowacyjne rozwiązanie, pierwsze tego typu na drogach powiatowych, bowiem sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych będzie zlokalizowana poza skrzyżowaniem.

Miejsce, w którym planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej, to bardzo ruchliwy odcinek powiatowej arterii, gdzie wielokrotnie dochodziło do wypadków z udziałem pieszych. Zgodnie ze statystykami policji oraz przeprowadzoną analizą przez służby drogowe, w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r. w rejonie przejścia doszło do 6 zdarzeń z udziałem pieszych, w wyniku których 5 osób zostało rannych. Przyczyną tych wypadków było nie udzielenie pierwszeństwa pieszemu. Przejście dla pieszych na tym odcinku alei Jana Pawła II sąsiaduje z jednej strony z wyjazdem z pasażu handlowego, z drugiej zaś z wjazdem na teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Często korzystają z niego osoby starsze i niepełnosprawne. W pobliżu zlokalizowane są trzy przychodnie wraz z aptekami, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, kościół.  A ruch pojazdów na alei Jana Pawła II jest bardzo duży, bowiem stanowi ona szlak komunikacyjny od  Huty Celsa Ostrowiec w kierunku wyjazdowym na Kielce.Po wielu sygnałach od mieszkańców, pomalowano na biało-czerwono pasy poziome oraz postawiono znak informujący o ograniczeniu prędkości do 40 kilometrów. Rozwiązania te zasadniczo nie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pieszych, czego dowodem są choćby pisma z Rad Osiedlowych „Pułanki” i „Słoneczne” do zarządcy drogi.

– Budowa sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu została wytypowana do projektu w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św., Urzędem  Miasta i radami Osiedla „Słoneczne „ i „Pułanki”. Wskazaną metodą poprawy bezpieczeństwa jest wykonanie, wzbudzanej przez pieszych, sygnalizacji świetlnej w pełni zabezpieczającej pierwszeństwo przejścia przez aleję Jana Pawła II tej grupy uczestników ruchu drogowego. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywizuje się wtedy gdy jest potrzebne, poprzez naciśnięcie przycisku przez pieszego. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przejścia przez ulicę. Istniejące przejście, posiadające jedynie standardowe oznakowanie, nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu, na co wskazują monity mieszkańców jak i analiza zdarzeń drogowych- wyjaśnia Jerzy Wrona, naczelnik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.

Na rozwiązaniu proponowanym przez Starostwo Powiatowe skorzystają mieszkańcy osiedli Pułanki, Słoneczne, interesanci instytucji i sklepów zlokalizowanych w pasażu handlowym. Poprawi się również bezpieczeństwo jazdy kierowców.

Sygnalizacja na przejściu koło kościoła

Starostwo Powiatowe ubiega się również o 100 tysięcy złotych dofinansowania na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na istniejącym przejściu dla pieszych przez ulicę Polną w Ostrowcu Św. naprzeciwko sanktuarium Miłosierdzia Bożego.  Przejście to jest wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców, ale i pielgrzymów przyjeżdżających do sanktuarium.

W rejonie znajdują się również pawilony handlowe i sklepy osiedlowe. Z przejścia korzystają uczniowie osiedli „Złota Jesień” oraz „Patronackiego” uczący się w zlokalizowanym w pobliżu, po drugiej stronie ulicy Polnej, Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3– Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej.  W pobliżu są przedszkole, żłobek, kompleks sportowy „Orlik” .

Mieszkańcy osiedli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tego odcinka ulicy Polnej wielokrotnie zgłaszali potrzebę wprowadzenia rozwiązania, które pozwoli bezkolizyjnie pokonać ulicę. O tym, że jest to miejsce niebezpieczne dla pieszych, świadczą choćby policyjne statystyki. Otóż w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r.  w rejonie przejścia doszło do 6 zdarzeń z udziałem pieszych w wyniku których 4 osoby zostały ranne, natomiast jedna osoba zginęła na miejscu.

W uzgodnieniu z policją, Urzędem Miasta w Ostrowcu Św. oraz radami osiedli, Starostwo Powiatowe przygotowało projekt do „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Zakłada on budowę 4 masztów sygnalizacji świetlnej w tym dwóch wysięgnikowych z montażem 10 latarni sygnalizacyjnych, a także montaż kamer monitorujących i pętli indukcyjnych dla pojazdów. Znaki pionowe ustawione mają być po obu stronach jezdni na dojeździe do przejścia dla pieszych. Sygnalizacja będzie wzbudzana przyciskiem przez pieszych uczestników ruchu.

– Aktywne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Ma ono na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się poprzez naciśniecie przycisku przez pieszego, tylko wtedy gdy jest potrzebne. Ogranicza do minimum czas przejazdu pojazdów co przyczynia się do optymalizacji przepustowości ulicy- uzasadnia Jerzy Wrona, naczelnik Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.

Sygnalizacja świetlna na tym przejściu pozwoli na bezpieczne przejście przez ulicę, szczególnie osobom starszym i dzieciom.

Zajęcia pozalekcyjne  w Zespole Szkół Nr 1

Starostwo Powiatowe wspólnie z Zespole Szkół nr 1 ubiega się o 24 tysiące złotych dofinansowania na realizację projektu pod nazwą: „Zanim będzie za późno- uczymy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym nad wodą i w górach”.

Placówka jest zainteresowana zorganizowaniem pozalekcyjnych innowacji pedagogicznych dla uczniów klas pierwszych, poprowadzonych przez Grupę Ratowniczą „Ekonomik”.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będą połączone z prezentacją multimedialną na temat zagrożeń oraz odpowiedzialnych jak również bezpiecznych zachowań nad wodą i w górach. Zajęcia mają być prowadzone przez dwa zespoły Grupy Ratowniczej ”Ekonomik” oraz nauczycieli- opiekunów merytorycznych w dwóch salach jednocześnie, po dwie godziny lekcyjne. Projekt skierowany jest do 100-150 uczniów klas pierwszych.

Dla najbardziej aktywnych uczestników zaplanowany jest wyjazd edukacyjny do ośrodka wypoczynkowego w górach, w celu sprawdzenia nabytych umiejętności podczas pozorowanych urazów.

Dofinansowanie ma zostać przeznaczone również na zakup pomocy i sprzętu potrzebnego do szkolenia. Konkretnie Zespół Szkół Nr 1 chce pozyskać laptop, rzutnik wraz z ekranem i głośnikami, defibrylator szkoleniowy, materiały i środki opatrunkowe, zestaw do pozoracji ran i urazów. Zakupione będą również filmy tematycznie związane z zagadnieniami udzielania pierwszej pomocy.

Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym naciskiem na szybki ratunek tonącym i poszkodowanym w wyniku urazów podczas pobytu w górach. To innowacyjne przedsięwzięcie ma być realizowany od maja do grudnia bieżącego roku.