Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Informacja o wynikach konkursu