Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Informacja