Informacja o wynikach naboru Pracownik ds. planowania, kontroli i rozliczenia wykonania budżetu oraz przygotowania i analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej w Wydziale Finansowym.

Informacja o wynikach naboru