Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Informacja o wynikach.