Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Rozwoju i Inwestycji.

Informacja.