Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Środowiska w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

Informacja o wynikach naboru.