Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym.

Treść informacji.