Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym.

Treść informacji.