Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Przewodniczącego Zespołu Uzgadniana Dokumentacji Projektowej.

Informacja