Informacja o konkursie na dyrektora ZOZ w Ostrowcu Św.

W dniu 1 grudnia br. Komisja Konkursowa wymaganą większością głosów wyłoniła kandydata – Pana Rafała Lipca – na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

5 grudnia protokół z posiedzenia został podpisany przez wszystkich członków komisji. Teraz informacja o wybranym kandydacie zostanie przestawiona Zarządowi Powiatu.