INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Z uwagi na coraz bardziej powszechne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrowieckiego, pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, informujemy, iż od dnia 09.11.2020 r. do odwołania obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywać się będzie w godzinach od 07:00 do 15:00:

  • telefonicznie (zgodnie z wykazem telefonów do poszczególnych pracowników)
  • poprzez e-mail (kios@praca.gov.pl)
  • za pośrednictwem profilu zaufanego poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP),
  • przez portal gov.pl oraz
  • pocztą tradycyjną (adres: Aleja 3 Maja 36, 27- 400 Ostrowiec Św.)

Jak założyć profil zaufany? → https://pz.gov.pl/pz/index

Jak założyć konto na portalu praca.gov.pl? →  Link do instrukcji

Informujemy, że osoba, która nie dysponuje profilem zaufanym, a ma dostęp do konta elektronicznego w banku, ma możliwość założenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.pz.gov.pl

Przed wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. znajdować się będzie oznakowana skrzynia podawcza, do której można włożyć korespondencję kierowaną do Urzędu (prosimy o umieszczeniu korespondencji w zamkniętych kopertach lub koszulkach).

REJESTRCJA OSÓB BEZROBOTNYCH

  • Pełna rejestracja osób bezrobotnych odbywać się będzie przez portal praca.gov.pl. Wniosek o dokonanie rejestracji elektronicznej musi być podpisany podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym.
  • W przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej, można dokonać rejestracji pobierając i wypełniając dokumenty, a następnie należy je przesłać pocztą na adres Urzędu lub umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku. WAŻNE! Prosimy o wpisywanie swojego nr telefonu, ułatwi to nam kontakt z Państwem
    i przyspieszy procedurę rejestracji. Druki do rejestracji dostępne są przy skrzyni podawczej oraz na stronie internetowej Urzędu: ostrowiec.praca.gov.pl w zakładce URZĄD → DOKUMENTY DO POBRANIA

TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WIZYTY

Wszystkie terminy obowiązkowych wizyt w PUP Ostrowiec Św. odbywać się będą telefonicznie. Wykaz nr wewnętrznych do poszczególnych doradców klienta:

– 254- Pośrednictwo Osób Niepełnosprawnych,

– 253- Pośrednik pracy- doradca klienta- S, Ś

– 282- Pośrednik pracy- doradca klienta- C, Ć, D, I, J, O, U

– 294- Pośrednik pracy- doradca klienta- A, B, H, L, R

– 283- Pośrednik pracy- doradca klienta- E, F, Ł, N, W

– 302- Pośrednik pracy- doradca klienta- K

– 284- Pośrednik pracy- doradca klienta- P, T, Z, Ż

– 305- Pośrednik pracy- doradca klienta- G, M

WAŻNE!

W przypadku  braku możliwości załatwienia spraw inaczej niż bezpośrednio, w tym w szczególności otrzymania skierowania do pracy, zawarcia umów czy obsługi wniosków związanych z Tarczą Antykryzysową, wejście do siedziby PUP będzie możliwe jedynie po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową z odpowiedzialnym za załatwienie sprawy pracownikiem.

Bezpośrednia obsługa będzie możliwa z zachowaniem ścisłych norm reżimu sanitarnego.