INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DOTYCZĄCA NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Informujemy, że ze względu na okoliczności związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone w terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl znajdziecie pełną ofertę szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki, do których rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznym. Zwracamy uwagę, że rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego prowadzona jest w systemie tradycyjnym i w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio ze szkołą.

Pełna oferta oznacza, że w systemie znajdują się dane o każdej planowanej klasie pierwszej wraz z informacją o rozszerzonych przedmiotach, profilach lub zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji.

W rekrutacji elektronicznej Kandydat może sam zakładać swoje konto w panelu rekrutacyjnym dostępnym na stronie internetowej lub pomoże mu w tym szkoła do której uczęszcza, w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym należy podać wymagane dane osobowe oraz ustalić swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru. Możliwość ta powinna być dostępna w Systemie od dnia 11 maja 2020 r.

 

W okresie rekrutacji tj. od 11 maja do dnia 23 czerwca 2020 r. (termin ten może zostać zmieniony) kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

O terminach kolejnych poszczególnych działań w procesie rekrutacji będziemy informować na bieżąco.  

Należy pamiętać, że liczba planowanych oddziałów klas pierwszych nie oznacza, że wszystkie te oddziały klasowe powstaną. W sytuacji zbyt małej liczby kandydatów do poszczególnych klas na etapie symulacji przydziału część z tych klas zostanie zamknięta. W związku z tym bardzo ważne jest, by w swoim zgłoszeniu dokonać możliwie pełnego wskazania wybieranych klas zgodnie ze swoimi priorytetami.