Im więcej wiesz, tym lepiej pomagasz

Zażywanie przez młodych ludzi środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” stało się współcześnie problem wymagającym coraz to nowych rozwiązań w celu jego zażegnania. Wiedza na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem jest niebywale przydatna w prowadzeniu procesu wychowawczego zwłaszcza, gdy opieka jest sprawowana nad młodzieżą w środowisku zastępczym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim chcąc przybliżyć tematykę związaną ze skalą zjawiska na terenie województwa świętokrzyskiego, etiologią uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, metod profilaktyki oraz konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w dniu 16 września br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało szkolenie dla rodzin i opiekunów z pieczy zastępczej.

p1080381   p1080386

Szkolenie zostało przeprowadzone przez 3 prelegentów: z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PRO” oraz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. Ogólnym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy rodziców zastępczych oraz wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Ostrowieckiego nt. zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, środków zastępczych przez adolescentów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

p1080389  cam00010-1025

Uczestnicy mogli dowiedzieć się czym są dopalacze, jak działają na organizm oraz jakie są skutki ich zażywania, jak zachować się w sytuacji, kiedy zauważą, że dziecko jest pod wpływem dopalaczy, na co zwrócić szczególną uwagę oraz gdzie szukać pomocy. Ponadto mieli możliwość osobiście doświadczyć w specjalnych okularach: alkogoglach i narkogoglach jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem narkotyków oraz zobaczyć, jak wyglądają narkotyki, dopalacze na podstawie atrap oraz przy pomocy zestawu przedmiotów służących do zażywania narkotyków.
Osoby biorące udział w szkoleniu pozytywnie oceniły zakres tematyczny i profesjonalny sposób ich przeprowadzenia. Można więc oczekiwać, że zdobyta wiedza przyczyni się do większej wrażliwości i właściwego reagowania na takie sytuacje, nie tylko w odniesieniu do podopiecznych, ale i innych osób dotkniętych problemem uzależnienia.