II Wojewódzki Konkurs Piosenki Żydowskiej

II Wojewódzki Konkurs Piosenki Żydowskiej

Niezwykle wysoki był poziom II Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Żydowskiej „HAVA NAGILA – RADUJMY SIĘ”, jaki odbył się w środę, 10 czerwca w sali kina Etiuda w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zorganizował go Zespół Szkół Ogólnokształcących, LO nr I im. Stanisława Staszica.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, którzy pod okiem swoich rodziców, opiekunów bądź wychowawców przygotowali repertuar piosenek żydowskich. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie ze Starachowic, Sandomierza, Kielc, Jędrzejowa i Skarżyska-Kamiennej.

Młodzi wykonawcy wykazali się dużym zaangażowaniem, profesjonalnym przygotowaniem wokalnym i artystycznym, co doceniło jury w składzie: Elżbieta Łukawska – przewodnicząca, pianistka, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bożena Mróz – nauczyciel muzyki, członek nauczycielskiego Chóru Coro Cantorum i Wojciech Socha – kompozytor, bard, twórca i wykonawca piosenki autorskiej. Honorowym Członkiem Jury został Antoni Maciejko, zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wokalnym talentom przysłuchiwał się także Eligiusz Mich, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. I miejsce w kategorii starszej za niezwykle ekspresyjne wykonanie piosenki “Grande valse brillante” przyznano Karolinie Klusek z II LO im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, w kategorii młodszej wygrał Michał Bojczuk (Dom Kultury „Zameczek” – Kielce) za utwór wykonany w oryginalnym języku Jidysz „A Migndl”. II miejsce zdobyły Patrycja Śmigała z LO nr I im. St. Staszica („Getto”) oraz Agata Styczyńska z ostrowieckiego Publicznego Gimnazjum nr 1 („Grajmy Panu”). III miejsce za wykonanie piosenki “Kaziu, zakochaj się” przypadło Magdalenie Skorupskiej z LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. W kategorii gimnazjalistów III miejsce wyśpiewał duet: Agata Gierczak i Weronika Kamińska, uczennice PG nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim („Austeria”). Poziom konkursu był tak wysoki, że jury postanowiło przyznać także wyróżnienia. Otrzymały je Emilia Burek (LO nr II im. J. Chreptowicza), Anna Potrzeszcz (LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej), Victoria Pongowska (PG nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim), a także Aleksandra Kostępska (PG nr 1).

Główne cele konkursu to popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską, szerzenie postaw tolerancji wobec innych kultur, ożywianie aktywności muzycznej, a także integracja społeczności uczniów i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Zbigniewa Dudy, Starosty Ostrowieckiego oraz Małgorzaty Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.