I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (przy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od 21.09.2016 r.
do 12.10.2016 r., został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego, składającej się z działki oznaczonej nr 1917 o pow. 0,0300 ha, położonej w miejscowości Bałtów, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie i objętej księgą wieczystą nr KI1O/00056498/4.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 (III piętro, pokój nr 306, tel. 41 2476247).