I N F O R M A C J A

Starosta Ostrowiecki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (przy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od 12.10.2016 r. do 02.11.2016 r., został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, o powierzchni łącznej 0,8560 ha, składającej się z czterech kompleksów działek, tj.:

  • kompleks nr 1 stanowi działki nr: 308/51, 308/52, 308/53, 308/62, 308/63, 308/70, 308/71, o powierzchni łącznej 0,3864 ha,
  • kompleks nr 2 stanowi działki nr: 308/54, 308/64, 308/65, 308/72, 308/73, o powierzchni łącznej 0,0395 ha,
  • kompleks nr 3 stanowi działki nr: 308/56, 308/57, o powierzchni łącznej 0,0240 ha,
  • kompleks nr 4 stanowi działki nr: 308/59, 308/68, o powierzchni łącznej 0,4061 ha,

położonej w miejscowości Kunów, gm. Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie i objętej księgą wieczystą nr KI1O/00051568/1.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 (III piętro, pokój nr 304, tel. 41 2475270).