I miejsce dla „Staszica” w konkursie języka niemieckiego organizowanym przez UMCS

2 marca 2018 roku uczniowie  LO Nr I im. Stanisława Staszica wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego “NichtWortWörtlich”, organizowanym przez Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Założeniem konkursu było uatrakcyjnienie nauki języka niemieckiego poprzez kreatywną i twórczą pracę z tym językiem przy wykorzystaniu tematu zawartego w wybranym w danym roku słowie przewodnim. Hasłem tegorocznej edycji konkursu było słowo “HAUS”.

Młodzież uczestnicząca w konkursie przygotowywała prace, mające formy eseju, prezentacji multimedialnej, filmu dokumentalnego lub fabularnego, wiersza lub innej techniki wyrazu, dotyczącego tematyki “HAUS” (dom).
Uczniowie dokonywali prezentacji prac oraz omawiali sposoby i formy jej przygotowania w języku niemieckim.
Jury, reprezentowane przez pracowników naukowych UMCS oraz obywateli Niemiec,  absolwentów Wydziału Historii Uniwersytetu w Berlinie, oceniało merytoryczność prac, poprawność językową oraz bogactwo językowe.
Nasze liceum reprezentowali: Natalia Jasiak, Wojciech Żelazowski, Krzysztof Cieślik, Krystian Skiba, Zofia Mikołajczak, Weronika Kasprzyk, Dawid Nowak.

Drużyna w składzie: Zofia Mikołajczak, Weronika Kasprzyk oraz Dawid Nowak zdobyła I miejsce!

Gratulujemy i jesteśmy dumni z sukcesu, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża.

Monika Borzym i Beata Kot