I Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne. Wiosna 2017 r.

W dniach 24-26 marca 2017 r. w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki (Sudół 135a), Oddziale Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. odbędzie się “I Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne. Wiosna 2017 r.” poświęcone tematyce związanej z archeologią prehistorycznego górnictwa krzemienia, obróbki, dystrybucji i wykorzystywania skał krzemionkowych oraz metodom i teoriom związanym z ich badaniami w dawnych kulturach i w cywilizacjach starożytnych.

Seminarium organizowane jest przez Muzeum we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samodzielną Pracownią Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Program Seminarium przewiduje obrady z referatami w dniach 24 i 25 marca oraz Sesję Terenową w Rezerwacie w dniu 26 marca.

    
Szczegółowy program Seminarium dostępny na www.krzemionki.pl

foto, obróbka krzemienia, Kamil Stelmasik