HUMANISTYCZNI PASJONACI ZE STASZICA

Sukcesy w ogólnopolskich konkursach literackich, olimpiadach przedmiotowych, a przede wszystkim w prestiżowych festiwalach filmowych, składają się na obraz funkcjonującej od ponad dziesięciu lat klasy HUMANISTYCZNEJ z edukacją FILMOWO-TEATRALNĄ w LO NR I im. St. Staszica.

Klasa humanistyczna (z edukacją filmowo-teatralną) – to klasa z tradycjami funkcjonująca od 2004 roku. Stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wzbogaca wiedzę i rozbudza zainteresowania uczniów poprzez stały kontakt ze współczesnym życiem twórczym, kształtuje człowieka kreatywnego o krytycznym podejściu do zjawisk kultury masowej.

Dlaczego ta, a nie inna…?

Klasa humanistyczna cieszy się wśród gimnazjalistów niesłabnącą popularnością – świadczy o tym chociażby duża liczba kandydatów na jedno miejsce. Młodzi ludzie doceniają zwłaszcza to, że program klasy pozwala im stać się świadomymi odbiorcami kultury masowej, obcować ze sztuką żywą, poznawać to, co nowoczesne, ale i wzbudzające kontrowersje.

Program wzbogacony jest m. in. o warsztaty dziennikarsko–filmowe, które przygotowują młodzież do świadomego odbioru dzieła filmowego, rozwijają  wrażliwość filmową oraz doskonalą umiejętności analizy i interpretacji zjawisk kultury. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia Artystycznego Klubu Filmowego działającego przy kinie „Etiuda” w Ostrowcu Św. Należy nadmienić, iż Artystyczny Klub Filmowy powstał w 2008 roku i działa nieprzerwanie dzięki inicjatywie młodzieży z naszego liceum. W szkole organizowane są projekcje filmów w ramach funkcjonowania Szkolnego Klubu Filmowego (odbyło się około 50 pokazów filmowych) oraz wydarzeń, tzw. artystycznych: wystaw fotografii, premier filmowych, spotkań z filmowcami (w „Staszicu” odbył się ogólnopolski premierowy pokaz filmów „Symetria 01” oraz „Szkice z bezruchu”). W szkole odbywają się ponadto zajęcia w ramach projektu Filmoteka Szkolna. Jest to przedsięwzięcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a realizacja przewiduje zajęcia praktyczne, samodzielne poszukiwanie ciekawych rozwiązań artystycznych oraz poszerzanie wiedzy teoretycznej w zakresie kinematografii (uczniowie klasy „filmowej” jako jedyni spośród placówek ponadgimnazjalnych z Ostrowca znaleźli się w gronie 42 szkól z całej Polski zaproszonych na 5. edycję Festiwalu Filmoteki Szkolnej). Uczniowie klasy humanistycznej dzięki bliskiej współpracy szkoły z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wydziałem Filozofii KUL w Lublinie, mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach przygotowywanych przez wykładowców uczelni, np. wykładach, wernisażach, festiwalach artystycznych.

Tym, co szczególnie wyróżnia klasę humanistyczną, jest przede wszystkim możliwość praktycznego uczestniczenia w ciekawych i oryginalnych wydarzeniach, a także włączanie się przygotowanie takich wydarzeń. Jednym z nich były obchody Roku Jana Rybkowskiego, kiedy młodzi ludzie mogli na żywo obcować z wybitnymi postaciami polskiego filmu. Podczas specjalnie zorganizowanych spotkań poznali i rozmawiali z takimi gwiazdami jak: Beata Tyszkiewicz, Leonard Pietraszak, Stanisław Mikulski, Magdalena Zawadzka, Teresa Lipowska, Mirosław Baka, Henryk Gołębiewski, Małgorzata Kożuchowska. Brali udział w benefisie serialu „Czarne chmury”, autorskim spotkaniu z Marcelem Sabatem, Janem Nowickim czy Tomaszem Raczkiem.

Cyklicznie dwa razy w roku organizowane są wyjazdy do Teatru Muzycznego Roma (uczestniczyliśmy we wszystkich premierach począwszy od roku 2005 „Taniec Wampirów” a skończywszy na roku 2015 „Mamma Mia!”), Teatru 6 Piętro, Teatru Komedia, Teatru Studio Buffo, Teatru Rampa. Młodzież ma  możliwość poznawania także pracy Telewizji Polskiej podczas wyjazdów pod nazwą „Telewizja od kuchni”.

Liczą się fakty…

O wysokim poziomie kształcenia w tej klasie świadczą sukcesy uczniów – nie są to tylko uśrednione statystyki mówiące o liczbie uzyskanych na maturze punktów (chociaż zgodnie z raportem OKE w Łodzi z matury języka polskiego w 2015 roku uzyskaliśmy najwyższą średnią ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego, podobnie jak w roku 2013). Absolwenci klasy humanistycznej mogą poszczycić się zwycięstwami w ogólnopolskich konkursach literackich. Do tych najbardziej spektakularnych należy zwycięstwo Katarzyny Fudalewskiej w 2015 roku w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach, którego finał miał miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, a nagrodą było uzyskanie  prawa wolnego wstępu na kierunek „dziennikarstwo” Uniwersytetu Warszawskiego. Milena Traczyńska została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Młodych Polaków portret zbiorowy” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i Monolith Films pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego, a jej praca literacka została umieszczona w specjalnej publikacji wydanej przez NCK (nadmienić należy, że w konkursie brało udział 600 uczniów, jej praca znalazła się w gronie 20 najlepszych). Sukcesy dopełniają zwycięstwo Krystiana Przysiwka w XIX Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskanie wolnego wstępu na kierunek Kulturoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a ponadto liczne pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach recytatorskich czy wiedzy o teatrze.

Ponieważ, jak już zostało wspomniane, jest to klasa dla osób kreatywnych, odważnych w realizacji własnych projektów, zainteresowanych techniką medialną gros sukcesów związane jest z konkursami artystycznymi, a przed wszystkim filmowymi. Młodzi, zdolni uczniowie Staszica, dali się już poznać na licznych ogólnopolskich festiwalach filmowych, gdzie z powodzeniem rywalizowali ze swoimi rówieśnikami i zdobywali główne nagrody. Przełomowym okazał się rok 2012 – który przyniósł nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „ANATOL – DYZMA – DULSKI. REAKTYWACJA” oraz  nagrodę specjalną Telewizji Polskiej podczas 19 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach. Od tej pory rokrocznie uczniom przypadały w udziale kolejne wyróżnienia: Nagroda Specjalna w finale X Ogólnopolskiego Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych  w Zielonej Górze organizowanym przez Ambasadę Francuską (maj 2014), wyróżnienie  w 7 Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Filmowym „Wylęgarnia” organizowanym przez CK Teatr Sztuk w Jaworznie (marzec 2014), wyróżnienie  za udział w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Lektury w Kadrze” organizowanym przez LO „MIKRON” w Łodzi (kwiecień 2014). W 2014 roku przyszedł kolejny wielki sukces – zdobyliśmy nagrodę główną za film „Plac” w Ogólnopolskim Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Do konkursu przystąpiło aż 100 zespołów z całej Polski – a w uzasadnieniu werdyktu czytamy: „Wybraliśmy film  z Ostrowca Świętokrzyskiego ze względu na ciekawy i przejrzysty pomysł, jak również na interesujący kadr i montaż“.

Swoistym podsumowaniem działań klasy humanistycznej było uzyskanie specjalnego Certyfikatu Artystycznego Klubu Filmowego za wyjątkowe zaangażowanie, pasję oraz świadomy udział w formach edukacji filmowej w latach 2012-2015.

Czym skorupka za młodu…

Nagrody, stypendia, wolny wstęp na wybrany kierunek studiów, to wszystko składa się na obraz absolwenta, świadomego humanisty, człowieka, który aktywnie analizuje i kreuje swoja postawę. Absolwenci klasy humanistycznej niejednokrotnie pokazali, że są dobrze przygotowanie do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, że potrafią odnaleźć się na rynku edukacyjnym, a potem na rynku pracy… i że trzy lata spędzone w murach „Staszica” na pewno zaprocentują w ich dalszej „karierze”… .

Benefis Czarne..   Nurt 2013 2

Wojciech Szymański

koordynator działań

edukacyjno-filmowych;

nauczyciel języka polskiego

w LO Nr I im. St. Staszica