Humaniści z Broniewskiego w „Drzwiach otwartych” Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Uczniowie klas humanistycznych Liceum Ogólnokształcącego nr III uczestniczyli 11 marca w „Drzwiach otwartych” UMCS. Uniwersytet Lubelski objął patronatem naukowym profil humanistyczny, a opiekę nad sferą kształcenia objęła jego kadra naukowa.

Jest to szczególny sukces, ponieważ Rektorat Uniwersytetu dokonuje szczegółowej selekcji szkół, które obejmuje patronatem (jest ich tylko 20). Kryterium wyboru stanowi przede wszystkim oferta, jaką szkoła proponuje uniwersytetowi. W tym przypadku były to jasno określone, konkretne cele edukacyjne, które pozwolą licealistom na jeszcze lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. UMCS dał młodzieży z „Bronka” sposobność do zapoznania się z ofertą edukacyjną uniwersytetu. Humaniści odwiedzili wydziały filologiczne (filologii polskiej, angielskiej, germańskiej, rosyjskiej, romańskiej i lingwistyki stosowanej), wydział prawa, administracji, pedagogiki, psychologii i dziennikarstwa. Brali udział w warsztatach szkoleniowych, zapoznali się z nowoczesnym wyposażeniem, dostosowanym do potrzeb współczesnego świata, zapoznali się też z różnorodnymi ofertami pracy.

Już w kwietniu naukowcy UMCS-u, na specjalną prośbę opiekunów projektu, przyjadą do ostrowieckiej szkoły z serią wykładów na temat interpretacji tekstu poetyckiego oraz interpretacji porównawczej. Wykłady te są bezpośrednio nakierowane na zbliżający się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Warto więc skorzystać. W przyszłości z podobnymi wykładami przyjadą do LO nr III  naukowcy z wydziału prawa UMCS-u.

Jednak uniwersytet to nie tylko bardzo ciężka praca. Są tu bowiem bardzo obszerne strefy relaksu. Jest uczelniany zespół tańca towarzyskiego, tańca  ludowego, koło fotograficzne, medialne, artystyczne, naukowe. Miasto ma duszę – duszę studencką, bowiem większą część mieszkańców stanowią właśnie studenci. Urocze uliczki, zabytkowe kamienice, klimatyczne kawiarenki – to wszystko sprawia, że miasto ma swój czar. Studiowanie tam to przyjemność. Tym większą dumą napawa fakt, iż nasi humaniści będą mieli przywilej lepszego poznania UMCS, jego propozycji dydaktycznych, a przede wszystkim ta współpraca na pewno podniesie jeszcze wyżej poprzeczkę, którą nasi uczniowie z łatwością „przeskakują” na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych (np. 3 miejsce w województwie w wynikach z j.ęzyka polskiego w roku 2015).

Wszelkich informacji na temat oferty i warunków kształcenia udzielają opiekunowie projektu: Ewa Wyjadłowska, Bożena Jagiełło, Anna Budzeń i Szymon Pająk.

P1080182   P1080184