Humaniści z Broniewskiego pod naukowym patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Liceum nr III im. Wł. Broniewskiego podjęło współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Szkoła od lat prezentuje bardzo wysoki poziom nauczania humanistycznego. Dwa lata temu jej uczniowie swoim wynikiem z matury z języka polskiego zajęli 3. miejsce w województwie, osiągnęli także bardzo wysokie wyniki z matury z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

W klasach humanistycznych w „Bronku” znacznie rozszerzono przedmioty kierunkowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualną wymowę tekstów literackich i wytworów kultury, współczesną historię Polski i wiedzę o świecie współczesnym.

W szkole funkcjonuje Kino Studyjne – specjalnie wyposażona i przygotowana sala teatralna, w której w ramach nauczania języka polskiego odbywają się pokazy filmów polskiej i światowej klasyki. Aspiracje artystyczne humaniści realizują również w Szkolnej Grupie Artystycznej – „Mefistofeles”, która zrzesza młodzież szczególnie uzdolnioną, o szerokich zainteresowaniach artystycznych, lubiącą muzykę i literaturę, zwłaszcza poezję.

Współpraca z wyższą uczelnią

Wychodząc naprzeciw przekonaniu, że na rynku pracy jest niewielkie zainteresowanie absolwentami wydziałów humanistycznych, liceum przyjęło patronat naukowy uczelni. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przyjaźnie zaprasza w swoje progi, oferuje wykłady dotyczące literatury i kultury (także europejskiej), prawa, dziennikarstwa, psychologii, przy czym są to wykłady ściśle powiązane z wymaganiami maturalnymi, zawsze pod patronatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W ramach współpracy z UMCS-em humaniści uczestniczyć będą także w specjalistycznym doradztwie zawodowym, korzystając z propozycji ciekawych i potrzebnych ofert pracy a także sondaży rynkowych. Warto dodać, że obecny rynek pracy poszukuje nie tylko inżynierów, ale też edytorów, logopedów, psychologów, dziennikarzy i prawników.

Merytorycznymi koordynatorami przedsięwzięcia są: Ewa Wyjadłowska, Bożena Jagiełło (j. polski), Anna Budzeń (historia) i Szymon Pająk (wiedza o społeczeństwie).