Humaniści z Broniewskiego na konferencji szkół partnerskich Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie

10 stycznia bieżącego roku na zaproszenie Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego w Inkubatorze Medialno-Artystycznym spotkali się przedstawiciele 60 szkół partnerskich, podsumowując kolejny rok współpracy.

Bardzo nam miło, że w tym gronie od ubiegłego roku znajduje się Broniewski. Ostrowieckie liceum reprezentował dyrektor Robert Warda oraz nauczyciele koordynatorzy wraz z uczniami.

Podczas konferencji bardzo ciekawe referaty wygłosili naukowcy uczelni: dr hab. Katarzyna Markiewicz – „Sprawne i skuteczne zarządzanie placówką oświatową” oraz prof. Stanisław Mącik „Jak w dobie niżu demograficznego skutecznie reklamować szkoły ponadgimnazjalne?”. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat kondycji oświaty i szkolnictwa wyższego w dobie poważnych reform i przemian społecznych.

Rok współpracy Liceum Broniewskiego oraz UMCS należy uznać za bardzo udany i owocny. Uczniowie “Bronka” uczestniczyli w „Drzwiach otwartych UMCS”, spotkaniu z Jakubem Kornhauserem, współczesnym poetą polskim oraz podsumowaniu Roku Sienkiewiczowskiego. Ponadto pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Prawa gościli w liceum, prowadząc warsztaty i wygłaszając wykłady. Znaczna liczba ubiegłorocznych absolwentów kontynuuje naukę na UMCS.

Dzięki patronatowi naukowemu Liceum Ogólnokształcące nr III zyskało solidnego partnera naukowego, młodzież ma okazję poznać przedsmak życia studenckiego i metody pracy akademickiej.

Koordynatorzy współpracy: Ewa Wyjadłowska, Bożena Jagiełło, Anna Budzeń i Szymon Pająk uważają partnerstwo Liceum Broniewskiego i UMCS za przysłowiowy strzał w dziesiątkę.

DSC04576DSC04577 DSC04579DSC04580DSC04581DSC04582 DSC04586 DSC04587