HOŁD DLA POLEGŁYCH W BITWIE POD JANIKIEM

16 grudnia 1863 roku 300 – osobowy oddział powstańczy z Mazowsza pod dowództwem kpt. Łady został otoczony i rozbity w bitwie pod Janikiem w gm. Kunów z przeważającymi siłami wojsk rosyjskich. W miejscu tym na znak pamięci o pomordowanych stoi  tzw. Zielony Krzyż.

Z udziałem wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, posła Andrzeja Kryja, przedstawicieli Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, władz Gminy Kunów oraz reprezentanta Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zdzisława Bzymka oraz mieszkańców, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy na Krzyżu, które poprzedziło Mszę Świętą w intencji poległych, odprawioną przez Księdza Sławomira Kurpińskiego, proboszcza Parafii w Janiku.

Następnie zebrani złożyli kwiaty i wysłuchali wiązanki utworów muzycznych przygotowanych przez Brygadę Polskich Drużyn Strzeleckich, która wspólnie z Nadleśnictwem Ostrowiec była współorganizatorem uroczystości.