Harmonogram majowej sesji Rady Powiatu

Harmonogram majowej sesji Rady Powiatu

27 maja 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ulicy Iłżeckiej 37 odbędzie się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego Zapraszamy!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

5. Zgłaszanie zapytań i interpelacji.

6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu   Ostrowieckiego”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/56/2015 Rady Powiatu   Ostrowieckiego  z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bodzechów na realizację zadania pn.: „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2015 roku” (inicjatywa  uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa  uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na  2015 rok    (inicjatywa  uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

13. Podjęcie  uchwały w  sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015 – 2022 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

14. Podjęcie  uchwały w  sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej 7 (inicjatywa uchwałodawcza –Przewodniczący Rady).

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie sesji.