Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy w godzinach 22.00-7.00 na terenie powiatu ostrowieckiego w 2019 roku.

Harmonogram.