Grzegorz Waliszczak jedynym finalistą województwa świętokrzyskiego na eliminacjach centralnych XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego

Grzegorz Waliszczak, uczeń klasy III  o profilu biologiczno-chemicznym Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Stanisława Staszica  w Ostrowcu Świętokrzyskim, został finalistą eliminacji centralnych XVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego i tym samym dołączył do grona najlepszych znawców języka rosyjskiego w Polsce.  

Ważnym celem zawodów jest kształtowanie zainteresowania dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści. Sukces Grzegorza cieszy tym bardziej, że stanął w szranki z uczniami, którzy realizują program rozszerzony języka rosyjskiego. By poznać miarę jego sukcesu, należy zauważyć, że w olimpiadzie biorą udział……  Rosjanie i inni obcokrajowcy zza naszej wschodniej granicy, uczący się obecnie w polskich szkołach. Dość powiedzieć, że silnymi konkurentami Grzegorza w większości byli uczestnicy o nazwiskach wschodnio brzmiących.

Jako jedyny reprezentował województwo świętokrzyskie, uzyskując  drugą lokatę na etapie okręgowym olimpiady w Krakowie. Znalazł się zatem w elitarnym gronie 52 uczniów z całej Polski, którzy najlepiej władają językiem rosyjskim. 

W centralnym etapie Grzegorz zdobył tytuł finalisty, a co za tym idzie, uzyskał  stuprocentowy wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz wolny wstęp na studia lingwistyczne na wielu uczelniach w kraju. Dyrektor szkoły, mgr Tomasz Kwiatkowski, jest niezwykle dumny z ucznia, który, jak się okazuje, uczy się języka rosyjskiego dodatkowo.