Gratulacje dla ostrowieckich policjantów

Gratulacje dla ostrowieckich policjantów

27 maja odbyła się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Obrady były okazją do złożenia podziękowań i gratulacji funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy mogą poszczycić się znacznymi zawodowymi sukcesami.

List gratulacyjny skierowali do nadkom. Tomasza Zawadzkiego, Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Ostrowieckiego. Był on wyrazem uznania dla całego zespołu ostrowieckiej komendy, którego praca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców przyczyniła się do otrzymania przez Powiat Ostrowiecki nagrody „Koziołek”. W imieniu Komendanta podziękowania odebrał jego Pierwszy Zastępca, mł. insp. Piotr Stępień.

 – „Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Panu Komendantowi oraz podległym Panu służbom za współpracę i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa oraz walkę z przestępczością na terenie Powiatu Ostrowieckiego” – powiedział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki. – „Liczymy na równie udaną i efektywną współpracę z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w kolejnych latach. Wiedząc, jak trudna jest wasza praca, w której ryzykujecie codziennie dla mieszkańców własne życie, w imieniu całego Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Ostrowieckiego składamy Panu Komendantowi i wszystkim naszym policjantom życzenia dalszych sukcesów i uznania w oczach społeczeństwa”.

Gratulacje dla ostrowieckich policjantów