Gratulacje dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do spotkania nauczycieli szkół średnich i placówek prowadzonych przez powiat ostrowiecki ze Starostą  Marzeną Dębniak.

Uroczystość otworzył  Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, z uwagi na trwającą pandemię miała ona nieco ograniczoną formę. Pełne serdeczności życzenia  nauczycielom złożyła Starosta Marzena Dębniak  wraz z przyznanymi nagrodami pieniężnymi. Życzenia kierowali także zaproszeni goście – Prezydent  Miasta Jarosław Górczyński, Ewa Malec Przewodnicząca ZNP oraz Agata Adamek Przewodnicząca Związków Zawodowych „Solidarność” oraz Radny Dariusz Czupryński, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu .  Nagrody Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak odebrali:

Jolanta Broda, Wiesława Grudzień i Jolanta Wojtas- Liceum Ogólnokształcące numer I imienia Stanisława Staszica, Dorota Drzazga- Liceum Ogólnokształcące numer II imienia Joachima Chreptowicza, Dorota Kamińska- Liceum Ogólnokształcące numer III imienia Władysława Broniewskiego, Jerzy Gomuła- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Grażyna Sowa- Zespół Szkół numer 1 imienia Mikołaja Kopernika, Krzysztof Hoyer- Zespół Szkół numer 2, Renata Kowalska i Edyta Świątek- Zespół Szkół numer 3, Urszula Sowa- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Anna Wieczerzak- Zespół Szkół Specjalnych, Katarzyna Krzyżanowska, Iwona Skalmierska- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Marta Hapczyn- Zespół Szkół Specjalnych, Marcin Sitarz- dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Małgorzata Górecka- Smolińska- Liceum Ogólnokształcącego numer II imienia Joachima Chreptowicza.

Wśród ostrowieckich nauczycieli jest wielu odznaczonych i nagrodzonych zarówno przez ministra edukacji, jak i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały Małgorzata Malinowska- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Urszula Heba- Liceum Ogólnokształcące numer II.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały Anna Nowak- Musiał Liceum Ogólnokształcące numer III i Dorota Szczałuba- Zespół Szkół numer 1.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały Katarzyna Mozal- Papciak- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Alicja Ramska- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Małgorzata Stańczak- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Małgorzata Stolarczyk- Liceum Ogólnokształcące numer II.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Ewa Skręt- Zespół Szkół numer 1.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymują Rafał Dytkowski, Beata Niedbała, Katarzyna Górniak i Renata Mrugała- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Monika Majchrzyk i Jolanta Sienniak- Romańska- Liceum Ogólnokształcące numer III, Edyta Majecka- Loranty i Anna Puton- Zespół Szkół numer 1, Anna Serafin- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ksiądz Dariusz Kowalski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Hanna Ziółkowska- Raban- Zespół Szkół numer 2.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymują Renata Bryła, Aneta Krawczyk i Monika Smolińska- Zespół Szkół nr 1, Mikołaj Chałupczak i Katarzyna Przednowek- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Lucyna Książek- Liceum Ogólnokształcące numer III.

„Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczona została Małgorzata Chojnacka- Zespół Szkół Specjalnych.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Rafał Dytkowski- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Monika Garbacka- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Magdalena Kalista- Jasiak- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Dariusz Kaszuba- dyrektor Liceum Ogólnokształcącego numer I, Edyta Kopyś i Iwona Rusinowicz- Zespół Szkół Specjalnych.

Nagrody zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Spotkanie nauczycieli szkół średnich i placówek prowadzonych przez powiat ostrowiecki ze Starostą Marzeną Dębniak  Spotkanie nauczycieli szkół średnich i placówek prowadzonych przez powiat ostrowiecki ze Starostą Marzeną Dębniak  Spotkanie nauczycieli szkół średnich i placówek prowadzonych przez powiat ostrowiecki ze Starostą Marzeną Dębniak