Gratulacje dla „Chreptusów” – zwycięzców Olimpiady Wiedzy Technicznej

Tegoroczna XLII edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej  przyniosła ostrowieckiemu „Chreptowiczowi”  wiele powodów do dumy (podobnie jak ubiegłoroczna). Świetne wyniki wszystkich uczestników z LO nr II – 11 uczniów (6 z klasy trzeciej  i 5 z klasy drugiej ) świadczą o ich bardzo dobrej znajomości materiału, znacznie wykraczającego poza podstawę programową w zakresie rozszerzonym, a także o przodownictwie LO nr II im. J. Chreptowicza wśród polskich szkół sięgających po olimpijskie laury. 

W tym roku gratulacje należą się Marcinowi Gajewskiemu i Mariuszowi Słapkowi. Marcin Gajewski zdobył tytuł laureata, plasując się na 6.miejscu w kraju, a Mariusz Słapek zdobył tytuł finalisty, zajmując w kraju 17. miejsce. Warto dodać, że do tego najwyższego szczebla etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej zakwalifikowano jedynie 25 osób z całej Polski, a z województwa świętokrzyskiego tylko 3 osoby, w tym dwójka „Chreptusów”. Uzyskanie tak wysokiej pozycji w olimpijskich eliminacjach OWT gwarantuje uczniom LO im. J. Chreptowicza studia (z pominięciem rekrutacji) na dowolnie wybranym  kierunku każdej politechnicznej uczelni wyższej w kraju. Tak więc, przed Marcinem i Mariuszem wszystkie Politechniki w Polsce stoją otworem i tylko czekają, by  zdolni uczniowie wybrali właśnie ich uczelnię. Dodatkowo, laureat Marcin Gajewski otrzymał pozarekrutacyjny wstęp na uniwersyteckie wydziały związane ze studiowaniem nauk ścisłych. Marcin i Mariusz jeszcze nie zdecydowali ostatecznie którą uczelnię i jaki kierunek wybiorą. Na obecną chwilę Marcin rozważa Wydział Fizyki lub Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego, zaś Mariusz najpoważniej myśli o Politechnice Warszawskiej.

Uzdolnieni uczniowie podkreślają, że nie byłoby sukcesów, gdyby nie praca pod kierunkiem uczącego ich nauczyciela fizyki, p. Wojciecha Studzieżby.

 Opiekun uczniów przygotowujący ich do olimpiad przedmiotowych  p. Wojciech Studzieżba, który z pasją prowadzi w szkole koło fizyczne i koło techniczne, wyraża się o swoich podopiecznych w samych superlatywach, podkreślając ich zaangażowanie, chęć zdobywania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań związanych z fizyką i techniką.

 – Cieszę się, gdy rozwiązanie trudnego zadania, które jest wyzwaniem dla ucznia, staje się dla niego powodem do ogromnej  satysfakcji, a także  z faktu, że uczniowie klas młodszych „zarażają się wirusem wiedzy” od swoich starszych kolegów, i podobnie jak oni, maja szansę powiększyć listę olimpijczyków z „Chreptusa”- mówi pełen satysfakcji zawodowej Wojciech Studzieżba.

–  Praca  Wojciecha Studzieżby z uczniami owocuje nie tylko ogromnymi sukcesami na olimpiadach przedmiotowych, ale i  świetnymi wynikami,   jakie osiągają jego podopieczni  na egzaminie maturalnym z fizyki na poziomie rozszerzonym. Średni wynik jest zawsze wyższy o 15-20% od średniej krajowej- podkreśla z dumą dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk.

Warto podkreślić, że Marcin Gajewski i Mariusz Słapek mają na swoim koncie wiele sukcesów w dziedzinie nauk ścisłych. Wśród tegorocznych najważniejszych osiągnięć uczniów (poza zwycięstwem w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej) jest uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z Fizyki (co zaowocowało otrzymaniem indeksu od Akademii Górniczo-Hutniczej). Ponadto Marcin Gajewski zdobył tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z Matematyki oraz znalazł się w ścisłym  gronie  najtrudniejszej  kategorii poziomu rozszerzonego  Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego, a Mariusz Słapek w tej samej kategorii Matematycznego Maratonu  Maturalnego otrzymał tytuł laureata.  Poza tym  Marcin Gajewski i Mariusz Słapek  jako jedyni z województwa świętokrzyskiego, a dwaj spośród  siedmiu uczniów z okręgu obejmującego województwo opolskie, świętokrzyskie i część śląskiego, zostali zakwalifikowani do części doświadczalnej etapu okręgowego Olimpiady Fizycznej. Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Alfik  Matematyczny Mariusz Słapek otrzymał wyróżnienie.

Marcin i Mariusz przygotowywali się do wszystkich konkursów i olimpiad pod kierunkiem nauczyciela  matematyki, p. Doroty Drzazgi oraz nauczyciela fizyki, p. Wojciecha Studzieżby.