Górnictwo w dawnej Polsce

Górnictwo to najstarsza gałąź przemysłu na ziemiach polskich, sięgająca swoimi początkami czasów przedhistorycznych. Już w epoce kamienia funkcjonowały kopalnie krzemienia, z których największe i najsłynniejsze znajdują się w Krzemionkach. W następnych epokach, wraz z rozwojem cywilizacyjnym gdy ludzie zaczęli sięgać po kolejne surowce, pojawiły się nowe gałęzie górnictwa. Na ziemiach polskich największy rozgłos zyskały kopalnie soli w Wieliczce i Bochni oraz ołowiu i srebra w Olkuszu nie tylko z racji kilku wieków nieprzerwanej działalności, ale też skali wydobycia, stosowanych technik górniczych, jak i znaczących dochodów jakie zasilały ówczesny skarb państwa – królewski skarbiec. Na wystawie „Górnictwo w dawnej Polsce” przedstawiamy te trzy największe i najsławniejsze ośrodki dawnego górnictwa polskiego. Czwarty i najstarszy ośrodek, Krzemionki, wystąpi w roli gospodarza. Prezentacja wystawy w miejscu, gdzie znajdują się prapoczątki nowożytnego kopalnictwa w sposób symboliczny spina klamrą kilka tysięcy lat górnictwa na ziemiach polskich.

Wystawa była prezentowana po raz pierwszy w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. Autorami wystawy są: Adam Wójcik z oddziału tegoż Muzeum – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, który napisał jej scenariusz oraz Beata Kotasiak-Wójcik, autorka koncepcji, oprawy plastycznej i aranżacji wystawy w Tarnobrzegu.

Eksponatów na wystawę użyczyły następujące placówki: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum im. St. Fischera w Bochni oraz Muzeum Regionalne PTTK im. A. Minkiewicza w Olkuszu. Wystawa „Górnictwo w dawnej Polsce” będzie prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach w terminie od 3 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Wernisaż odbędzie się w piątek 3 czerwca o godz. 17.00. Gości po wystawie oprowadzi dr Adam Wójcik.

plakat_wwwjpg