Gimnazjaliści zainteresowani nauką w „Staszicu” – Dzień Otwarty

1-go czerwca LO Nr I  im. St. Staszica już drugi raz w tym roku szkolnym gościło gimnazjalistów. Liczna grupa przybyłej młodzieży miała okazję uczestniczyć m. in. w urozmaiconym programie artystycznym.

Występy uczniów „Staszica” poprzedziło wystąpienie dyrektora szkoły Dariusza Kaszuby, który od maja tego roku sprawuje tę funkcję. Po zakończonych występach uzdolnionych uczniów klas pierwszych i drugich, gimnazjaliści zostali podzieleni na grupy, zgodnie z preferencjami przedmiotowymi. Każda grupa miała możliwość zwiedzić budynek szkoły wraz z salami lekcyjnymi. Goście poznali również ofertę edukacyjną liceum oraz uczestniczyli w prezentacjach przedmiotowych. Prezentacje połączone były z konkursami, w których nagrodą były talony na ocenę celującą z danego przedmiotu. Zainteresowani nauką w LO Nr I mieli okazję porozmawiać z nauczycielami i uczniami, wyrazili chęć zdobywania wiedzy w „Staszicu”, a atmosfera panująca w czasie „Dni Otwartych” upewniła ich w dokonanym już wyborze.