Gaudeamus Igitur ze słuchaczami UTW

We wczorajsze popołudnie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście zainaugurowali rok akademicki 2020/2021. Spotkanie otworzyła prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Matylda Niewójt. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, z rektorem dr Pawłem Gotowieckim, a także przedstawiciele władz powiatu ostrowieckiego i miasta, w osobach członka zarządu powiatu, Agnieszki Rogalińskiej oraz wiceprezydentów: Piotra Dasiosa i Dominika Smolińskiego.

W tym roku akademickim zajęcia rozpocznie ponad sto osób. Podczas inauguracji dokonano aktu immatrykulacji ośmiu nowych słuchaczy. Seniorzy przez kolejny rok  będą zgłębiać wiedzę podczas wykładów, uczestniczyć w tematycznych seminariach, a także w zajęciach ruchowo-rekreacyjnych i sekcjach zainteresowań.

Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu, w imieniu starosty Marzeny Dębniak, złożyła słuchaczom życzenia i gratulacje oraz  przypomniała  o realizowanym przez starostwo programie profilaktyki zdrowotnej „Akademia Pełna Zdrowia”, dedykowanemu mieszkańcom powiatu ostrowieckiego.

Wiceprezydenci  zachęcali słuchaczy  do udziału w Programie miasta „Aktywny Senior”. Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów, choć trwająca pandemia ograniczyła zasięg i rozmiar planowanych w tym roku akademickim wydarzeń, to jednak seniorzy nie tracą pogody ducha. UTW to nie tylko miejsce rozwijania umiejętności, ale przede wszystkim zawiązywania przyjaźni i wzajemnego wsparcia, co dla seniorów jest najważniejsze.

  Słuchacze UTW na inauguracji roku akademickiego  Słuchacze UTW na inauguracji roku akademickiegoWiceprezydenci Ostrowca Świętokrzyskiego Piotr Dasios i Dominik Smoliński oraz członek zarządu powiatu ostrowieckiego Agnieszka Rogalińska podczas inauguracji roku akademickiego.