Gala podsumowania Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie

 

W dniu 30.07.2021r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowania VIII edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Na uroczystość  zaproszeni byli tylko laureaci I i II miejsca wraz z opiekunami
ze względu na panującą sytuację pandemiczną. LO nr III dumnie reprezentowali uczniowie Piotr Gawroński i Paweł Kępiński – laureaci I miejsca w Polsce wraz z opiekunami : Panią Dorotą Kamińską i dyrektorem szkoły Panem Robertem Wardą.

Prezydent PZSWiR Pan Zbigniew Matuszczak wraz z całym prezydium złożył serdeczne gratulacje naszym laureatom oraz wręczył im puchary i nagrody rzeczowe. Sponsorem olimpiady w tym roku był KGHM POLSKA MIEDŹ, a Patronat Honorowy objął Urząd Patentowy RP.

W trakcie gali głos zabrali: Prezydent PZSWiR , dyrektor KGHM POLSKA MIEDŹ, wicedyrektor Urzędu Patentowego RP, a na koniec dyrektor LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu zaprezentował nagrodzoną pracę, projekt  wynalazczy, jak również podzielił się ze wszystkimi zebranymi własnymi przemyśleniami, na co powinniśmy zwrócić uwagę  przy tworzeniu projektów w następnych edycjach tej olimpiady.

 Na koniec podziękował, w imieniu własnym i wszystkich zgromadzonych, Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów za tworzenie przyjaznego klimatu, który umożliwia młodzieży osiąganie zamierzonych celów, pomaga im się rozwijać i promować własną innowacyjność i kreatywność.

Naszym laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i żywimy głęboką nadzieję , że w przyszłym roku uda nam
się powtórzyć ich sukces!!!