Finalistka Olimpiady Biologicznej z „Broniewskiego”

W dniach 23-25 kwietnia w Warszawie w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Biologicznej. Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Jana Kopernika dopuścił do zawodów centralnych 94 uczniów z całej Polski, w tym Katarzynę Jamróz – uczennicę klasy 3d biologiczno-chemicznej z LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Najpierw odbyły się egzaminy pisemne, a następnie ustne, podczas których uczniowie rozmawiali z komisją na temat swoich prac badawczych i prezentowali swoje wiadomości. 25 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród. Kasia Jamróz, uczennica p. Jolanty Sienniak-Romańskiej, została finalistką tej olimpiady. Jest to dla niej ogromny sukces, gdyż nie będzie już musiała zdawać biologii na egzaminie maturalnym, a wynik tego egzaminu to 100%. Ponadto, Katarzyna ma już wolny wstęp na kilka uczelni medycznych, np. w Lublinie czy w Białymstoku. Ponieważ jednak marzy o Warszawie, to będzie walczyć o bardzo dobre wyniki na maturze z chemii i matematyki rozszerzonej, wynik 100% z biologii bardzo ułatwi jej realizację marzenia.

Trzymamy kciuki, tym bardziej, że Kasia jest najlepszą tegoroczną absolwentką „Broniewskiego” – średnia jej ocen z całych trzech lat to 5,6. Była też uczestnikiem eliminacji okręgowych Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, eliminacji wojewódzkich Olimpiady Chemicznej oraz laureatką wielu konkursów matematycznych oraz z języka angielskiego.