Finał Szkoły Zdrowego Stylu Życia

VI edycja Szkoły Zdrowego Stylu Życia dobiegła końca w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół Nr 3. W sumie w tej edycji udział wzięło ponad 205 osób, a biorąc pod uwagę wszystkie edycje było to ponad 1000 mieszkańców miasta i powiatu. Akcja odbywała się pod patronatem Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak.

Podczas uroczystej gali zorganizowano wykład dietetyka mgr inż. Emilii Żelazowskiej pt. „Składniki antyodżywcze naturalnie występujące w żywności” oraz koncert relaksacyjny w wykonaniu Marcina Walasa i Sylwestra Pochecia.

Każdy z uczestników otrzymał z rąk starosty pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo w akcji.

Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem podsumować już VI edycję akcji promującej zdrowy tryb życia. Jest mi bardzo miło, że tak liczna grupa naszych mieszkańców zainteresowana jest ofertą zajęć prozdrowotnych. Co roku będziemy wprowadzać nowe elementy, aby uatrakcyjniać Szkołę Zdrowego Stylu Życia. Teraz nowością były koncerty relaksacyjne. W przyszłym roku również przygotujemy coś specjalnego – powiedziała starosta Marzena Dębniak

Przy realizacji akcji, którą koordynował Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, udało się osiągnąć wiele celów.

Chcieliśmy poprawić jakość życia mieszkańców, kształtować postawy prozdrowotne, zwiększyć aktywność fizyczną uczestników, ale również ważna była profilaktyka i edukacja oraz integracja- wyliczał naczelnik Mariusz Łata.

Organizatorzy zaprosili do udziału w VI edycji akcji m.in. słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, angażując seniorów w ramach popularyzacji idei łączenia pokoleń i aktywności osób starszych, która jest ważnym elementem polityki społecznej w wielu krajach europejskich. Powiatowa Szkoła Zdrowego Stylu Życia świetnie wpisała się w Narodowy Program Zdrowia jako promocja zdrowego i aktywnego starzenia się

.