Filia kuratorium w starostwie

Od 1 czerwca 2016 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim – drugim co do wielkości mieście w województwie, działa oddział Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

– Oddział Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty powstał w naszym mieście ze względu na wysoki poziom szkolnictwa zawodowego, ponadgimnazjalnego, a także doskonałą współpracę pracodawców ze szkołami – mówi starosta Zbigniew Duda. – Przykładem może być podpisanie porozumienia i otwarcie klasy patronackiej „Celsa” Huta Ostrowiec w Zespole Szkół nr 3.
Filia kuratorium znajduję się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W oddziale mieszczącym się na trzecim piętrze pracuje pięciu wizytatorów: Leszek Chajski, Robert Filipczak, Wiesław Gruszka, Barbara Krzemińska i Małgorzata Skrzypczak.
– Pracownicy kuratorium zajmują się sprawami związanymi z działalnością pedagogiczną, czyli m.in. ewaluacją zewnętrzną, kontrolą prawną, doraźną, awansem zawodowym nauczycieli – powiedział Wiesław Gruszka, kierujący ostrowieckim oddziałem starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Funkcjonowanie oddziału z pewnością ułatwi kontakt i współpracę przedstawicieli kuratorium z dyrektorami szkół i nauczycielami.

DSC_2358                          P1080116.                                                             DSC_2356