Ewa Orłowska dyrektorem DPS na os. Słonecznym

W poniedziałek (19 sierpnia) Ewa Orłowska przejęła obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przejęcie obowiązków odbyło się w miłej atmosferze i w obecności Wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, naczelnika Mariusza Łaty oraz dyrektor PCPR Barbary Cudzik. Przedstawiciele Powiatu Ostrowieckiego złożyli serdeczne podziękowania dotychczas pełniącej obowiązki dyrektora placówki Dorocie Krzyżanowskiej za wzorowe wykonywanie swojej pracy. Nowa dyrektor ze swej strony zapewniła chęć współpracy z całą załogą oraz wprowadzanie nowych rozwiązań dla dobra pensjonariuszy.