Europemobil w dawnym THM

Zespół Szkół Nr 3, dawny THM znalazł się w grupie jedenastu placówek edukacyjnych w kraju realizujących projekt Europemobil. W ramach tej inicjatywy szkołę odwiedziło 20 studentów z jedenastu państw Europy – z Portugalii, Słowenii, Francji, Irlandii, Włoch, Węgier, Niemiec, Szwecji, Austrii, Serbii oraz Polski, którzy prowadzili warsztaty z młodzieżą. Wraz ze studentami przybył koordynator projektu, Stephen Bastos oraz trenerzy pedagogiczni -Paulina Maloy i Johanna Scharf.

W wydarzeniu uczestniczyli wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, którzy skierowali do młodych ludzi słowa pełne otwartości, życząc im owocnej współpracy i zachęcając do poznania hutniczej historii Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zwiedzania Muzealnego Rezerwatu Krzemionki. Wicedyrektor szkoły, Czesław Golis wyraził satysfakcję, że  najlepsza szkoła w regionie, jest gospodarzem wydarzenia.

Jak mówiła Jolanta Grochulska, koordynator projektu z ZS Nr 3, warsztatom towarzyszą targi edukacyjne. Wśród tematów poruszanych na warsztatach były problemy współczesnej Europy: tolerancja, demokracja, polityka oraz zagadnienia klimatyczne.

Europejscy, młodzi goście otrzymali pamiątkowe upominki od władz powiatu ostrowieckiego.