Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – odkryj swój talent!

W dniach 5-7 grudnia, Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodził Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. Święto to powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. ZS Nr 2 opracował bogaty harmonogram skierowany do uczniów, nauczycieli i lokalnych przedsiębiorców.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, współpracując z lokalnymi firmami, przygotowali dwie wycieczki zawodowe. 5 grudnia 2017r., uczniowie klas I i II kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy odwiedzili Radio Ostrowiec, gdzie mieli możliwość zobaczyć jak od kuchni wygląda codzienna praca radiowca. Dowiedzieli się w jaki sposób zbudowana jest ramówka i jak radzić sobie w ekstremalnych sytuacjach na antenie. Technicy organizacji reklamy zwiedzili także studio oraz pomieszczenia techniczne. Poznali język mediów i otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania dotyczące specyfiki tego zawodu, na które odpowiadał dziennikarz radiowy Bartłomiej Dybiec. Po części teoretycznej przyszła pora na sprawdzenie swych umiejętności w praktyce. Uczniowie spróbowali swych sił za mikrofonem oraz przy montażu za konsoletą.

6 grudnia uczniowie IV klasy o kierunku technik budownictwa odbyli wycieczkę zawodową na plac budowy przy ulicy Kopernika 34A w Ostrowcu Świętokrzyskim. Inwestycja ta wykonywana jest przez firmę MTM Budownictwo z Tarnowa. Uczniowie zapoznali się z dokumentacją techniczną wznoszonych budynków – rysunkami architektonicznymi oraz konstrukcyjnymi elementów żelbetowych. Następnie przyglądali się trwającym pracom przy wznoszeniu murów w technologii tradycyjnej oraz montażowi stropów gęstożebrowych i wieńców.

Podczas wycieczek zawodowych uczniowie poznali warunki pracy, którą mogą wykonywać po ukończeniu szkoły jako dyplomowani fachowcy, natomiast lokalni przedsiębiorcy przekonali się, że ZS Nr 2 dobrze przygotowuje uczniów w zakresie kształcenia zawodowego.

W trakcie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych nauczyciele szkół technicznych województwa Świętokrzyskiego mogli poszerzyć swoje kompetencje. 7 grudnia wzięli udział w konferencji, podczas której upowszechniono rezultaty projektu „Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu”, Projekt ten od 31 grudnia 2015r. realizowany jest przez ZS Nr 2 w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu 42 uczniów ZS Nr 2 odbyło dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech. Uczestnicy projektu pogłębili swoją wiedzę i poszerzyli umiejętności zawodowe, czego dowodem są certyfikaty otrzymane od pracodawców oraz dokumenty Europass Mobilność. W trakcie konferencji omówione zostały również ogólne zasady wnioskowania w programie Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe a także założenia systemu ECVET oraz jego wykorzystanie w projektach mobilności edukacyjnej.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych był doskonałą okazją do wypromowania kształcenia zawodowego, którego ranga stale rośnie. Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych fachowców. Działania podejmowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim wychodzą naprzeciw jego potrzebom.